هلدینگ مهاجرت و سرمایه گذاری Golden Education

پادفک

قوانین وزارت بهداشت ایران

مهم ترین قوانین وزارت بهداشت ایران در رابطه با تحصیل در خارج از ایران

مهم ترین قوانین وزارت بهداشت ایران در رابطه با تحصیل در خارج از ایران ۱ _ دوره های پادفک و کالج و پریمدیکال فاقد اعتبار برای وزارت میباشد ۲ _ تحصیل در دانشگاه های مورد تایید کشور روسیه به زبان انگلیسی و روسی مورد قبول وزارت بهداشت ایران می باشد ۳ _ اکراین و آذربایجان …

مهم ترین قوانین وزارت بهداشت ایران در رابطه با تحصیل در خارج از ایران ادامه مطلب »

Scroll to Top