قوانین وزارت بهداشت ایران

مهم ترین قوانین وزارت بهداشت ایران در رابطه با تحصیل در خارج از ایران

مهم ترین قوانین وزارت بهداشت ایران در رابطه با تحصیل در خارج از ایران ۱ _ دوره های پادفک و کالج و پریمدیکال فاقد اعتبار برای وزارت میباشد ۲ _ تحصیل در دانشگاه های مورد تایید کشور روسیه به زبان انگلیسی و روسی مورد قبول وزارت بهداشت ایران می باشد ۳ _ اکراین و آذربایجان …

مهم ترین قوانین وزارت بهداشت ایران در رابطه با تحصیل در خارج از ایران ادامه مطلب »